Ett kontaktpunkt = Flere løsninger

Pioner Finans har fokus på leasing av løsøre

Det meste innenfor løsøre kan finansieres. Løpetiden på leasingavtalen er som regel den somme som forventet levetid av utstyret.

Vi leverer løsninger til bedrifter og til offentlig sektor.

Områder vi leverer løsninger til i dag er:

 • Fiskeindustri: Oppdrett, rov, foringsflåter, landstrømsanlegg, aggregat +
 • Industrielt utstyr: Produksjonsutstyr, slaktelinjer, sorteringslinjer, filetering, foredlingsutstyr +
 • Entreprenører: div maskiner, lektere, muldring, steinknusere, asfaltanlegg +
 • Retail: Butikkinnredning, belysning, kjøling, kassesystem etc.
 • Eiendom/Kontor/BBL: Ventilasjon, solcelle, elbilladere, effektbelysning, styringssystem, lagersystemer og møbler +
 • IKT, tablets, mobiler og software+
 • Idrett/Sportsarena: Lyskastere, løypemaskiner, snøkanoner og brøytemaskiner+
 • Bensinstasjoner/energistasjoner: Kjøkken, presentasjonstavler, ladestasjoner og bilvaskemaskiner.

Finansielle produkter:

Vi tilbyr flere finansielle produkter innenfor leasing samt noen andre for ekstra økt likviditet.

 • Prosjektfinansiering
  Samle opp innkjøp fra mange leverandører på samme leasingavtale.

 • Rammeavtale:
  Samle opp innkjøp over en gitt periode før leieavtalen startes opp. Normal oppstart hvert kvartal. I det neste kvartalet forlenger man eksisterende ramme og fyller opp den til kvartalsslutt.
 • Finansiell lease
 • Operasjonell lease, restverdi.
 • Sale & leaseback