Ett kontaktpunkt = Flere løsninger

Hvorfor leasing lønner seg

Bør bedriften din betale for utstyret eller lease det? Her gir vi deg argumenter for hvorfor leasing er svært gunstig for de fleste bedrifter.

Bedriften oppnår lavere skatt
Den første fordelen med å lease er at bedriften oppnår lavere skatt. For hver rentekrone bedriften betaler ved å lease, vil staten sponse samme prosentsats som bedriften har betalt i moms.

Bedriften kan oppgradere til bedre utstyr
Riktig utstyr er viktig fordi det utgjør et stort konkurransefortrinn. Det beste utstyret jobber mer rasjonelt og effektivt – og sparer kunden for tid, penger og bekymringer. Riktig utstyr kan også være viktig for å øke de ansattes tilfredshet. Mange kunder vil også være mer betalingsvillige for de opplever å få et bedre totalprodukt.
Ved leasing kan bedriften oppgradere til bedre utstyr med jevne mellomrom uten at månedsleien økes, kun forlenger leasingperioden. Ved kjøp sitter kunden i en mer fastlåst situasjon og må selv avhendige utstyret når nytt utstyr anskaffes. Bedrifter som kjøper sitt eget utstyr, vil derfor ofte vente for lenge med å oppgradere. Det taper de på i form av ineffektivitet og høye driftskostnader.

Bedriften beholder god likviditet
Likviditet er kjernen i de aller fleste bedrifter. Uten tilgang til penger stopper alt opp og kan i verste fall velte hele selskapet. Gode prosjekter, ideer eller investeringer strander da gjerne også. Det er helt avgjørende å ha god likviditet for å vokse og utvikle seg – og spesielt hvis man vokser raskt. Her har vi også flere produkter og løsninger som kan øke likviditeten til den enkelte bedrift.

Andre fordeler som bedriften får ved å lease

  • Ingen forskuttering av merverdiavgift
  • Bedre forholdstall i balansen
  • Binder ikke selskapets pantesikkerheter
  • Beholder sine kredittfasiliteter til sin egen hovedbank